Eaton

Eaton - Eaton’s Electronics Division is a diversified global manufacturer of circuit and overvoltage protection products as well as power management magnetics and supercapacitors. Through innovative technology and custom-engineered designs, Eaton provides unique solutions for today’s market-driven requirements. With the acquisition of Cooper Industries by Eaton, Cooper Bussmann Electronics is now called Eaton Electronics Division.
ABC Semiconductor là nhà phân phối còn hàng của Eaton. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm do Eaton.
Eaton Các sản phẩm
Công cụ
Cuộn cảm, cuộn dây, cuộn cảm
Hộp, bao vây, giá đỡ
Phần cứng, ốc vít, phụ kiện
Bộ lọc
Nhãn, Dấu hiệu, Rào cản, Nhận dạng
Sản phẩm pin