Microchip Technology

Microchip Technology - Microchip Technology Inc. is a leading provider of microcontroller and analog semiconductors, providing low-risk product development, lower total system cost and faster time to market for thousands of diverse customer applications worldwide. Headquartered in Chandler, Arizona, Microchip offers outstanding technical support along with dependable delivery and quality.
ABC Semiconductor là nhà phân phối còn hàng của Microchip Technology. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm do Microchip Technology.
Microchip Technology Các sản phẩm
Mạch tích hợp (IC)
Lắp ráp cáp
Bộ nguồn - Bảng gắn
Nguồn điện - Bên ngoài / Nội bộ (Off-Board)
Kiểm tra và đo lường
Giải pháp mạng
Thẻ nhớ, mô-đun
Tạo mẫu, chế tạo sản phẩm
Thiết bị máy tính