T-I

T-I
ABC Semiconductor là nhà phân phối còn hàng của T-I. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm do T-I.
T-I Các sản phẩm
Kết nối, kết nối
Mạch tích hợp (IC)
Bộ nguồn - Bảng gắn
Quang điện tử
Nguồn điện - Bên ngoài / Nội bộ (Off-Board)
Động cơ, Solenoids, Bảng điều khiển / Mô-đun
Giải pháp mạng
Tạo mẫu, chế tạo sản phẩm
Được ráp vào máy tính